Insulele Urbane

Teren delimitat de străzi, suprafaţă de teren definită din punct de vedere legal (regim de proprietate) care poate fi supusă aprobărilor şi conditionărilor prevăzute de documenţiile de urbanism.

Mod de amplasare pe teren

Aliniament și amplasarea clădirilor față de aliniament

ALINIEREA CLĂDIRILOR

Linia pe care sunt dispuse faţadele clădirilor spre stradă şi care poate coincide cu aliniamentul sau poate fi retrasă faţă de acesta.
Clădirile pot fi poziționate pe aliniament (limita dintre stradă și poprietate) ori retrase la o anumită distanță față de limita din față (principală a proprietății).

RETRAGERE FAȚĂ DE LIMITA DIN SPATE A PARCELEI

Este distanța dintre clădire și limita din spate a parcelei.

RETRAGERI FAȚĂ DE LIMITELE LATERALE

De obicei se impune o retragere laterală față de limita de proprietate de minim 3 m lățime pe cel puțin una dintre laturi.

Procentul de Ocupare al Terenului (P.O.T)

Procentul de Ocupare a Terenului (POT) reprezintă raportul dintre suprafața ocupată de construcții și suprafața totală a parcelei. Se calculează (printr-o regulă de 3 simplă) ca procent dintre suprafața amprentei la sol a construcțiilor și suprafața terenului ocupat de acestea. Spre ex. dacă POT = 50%, înseamnă că jumătate din lot este ocupat de clădiri în vreme ce jumătate este liberă, neconstruită (spații verzi, alei etc.)

Coeficientul de Utilizare al Terenului (C.U.T)

Coeficientul de Utilizare a Terenului (CUT) reprezintă intensitatea cu care este folosită o parcelă – spre exemplu, o clădire cu mai multe etaje folosește mai intens un teren. Se calculează împărțind aria construită desfășurată a unei clădiri (suma suprafețelor individuale ale tuturor nivelurilor) la suprafața terenului ocupat de aceasta. Spre exemplu dacă o clădire are 3 niveluri (parter și 2 etaje), CUT va fi egal cu A+B+C (unde A = suprafața parterului, B = suprafața etajului 1, iar C = suprafața etajului 2) împărțit la S (suprafața parcelei).

De regulă subsolurile și demisolul adăpostesc diverse spații tehnice și nu sunt luate în calculul CUT-ului.

DINAMICILE DE UTILIZARE A ORAȘULUI

Cadrul fizic al orașului reprezintă baza peste care dinamicile urbane