Participare…la ce?

CONFORM ORDINULUI 2701/2010, AUTORITĂȚILE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE AU OBLIGAȚIA DE A INFORMA ȘI CONSULTA PUBLICUL LA ELABORAREA TUTUROR PLANURILOR DE URBANISM ȘI AMENAJARE A TERITORIULUI:
PLAN DE AMENAJARE A TERITORIULUI (PAT) (NAȚIONAL, REGIONAL, ZONAL)PLAN URBANISTIC GENERAL (PUG) ȘI REGULAMENT LOCAL DE URBANISM (RLU) (ORAȘ)

Luarea deciziilor

ORICE LOCUITOR ÎȘI POATE FACE VOCEA AUZITĂ DACĂ ȘTIE PROCEDURILE ȘI MOMENTELE ÎN CARE ÎȘI POATE EXPRIMA PUNCTUL DE VEDERE.
ÎN BUCUREȘTI, SERVICIUL DE URBANISM, DIRECȚIA DE URBANISM A PMB ARE RESPONSABILITATEA CONSULTĂRII LOCUITORILOR PENTRU DOCUMENTAȚIILE DE URBANISM CARE SE APROBĂ LA NIVELUL CONSILIULUI GENERAL: PUG, PUZ ȘI PUD-URI DIN ZONELE CONSTRUITE PROTEJATE, DECIZIA DE APROBARE SE IA LA NIVELUL CONSILIULUI LOCAL DE SECTOR, IAR RESPONSABILITATEA CONSULTĂRII PUBLICULUI REVINE SERVICIILOR DE URBANISM DE LA NIVELUL PRIMĂRIILOR DE SECTOR.

PREGĂTIRE /INTENȚIE DE ELABORARE A DOCUMENTAȚIILOR DE URBANISM

 

Ce presupune?

• STABILIREA TEMELOR, OBIECTIVELOR PENTRU CARE SE   FACE DOCUMENTAȚIA.
• FUNDAMENTAREA ALOCĂRII DE FONDURI (PENTRU INVESTIȚII PUBLICE)
• CONTRACTARE SERVICII DE ELABORARE – CORELARE CU LEGISLAȚIA DE ACHIZIȚII PUBLICE.

SUNT PUBLICATE INFORMAȚII PRIVIND PROIECTUL:

• PE WEBSITE-UL;
• LA SEDIUL ADMINISTRAȚIEI PUBLICE;
• AFISĂRI ÎN ZONA PRECONIZATĂ;

• ANUNȚURI DE INTENȚIE CU ILUSTRAREA PROPUNERII (ÎN CAZUL PUD ȘI PUZ).

CETĂȚENII POT TRANSMITE OPINII, COMENTARII, PROPUNERI NEVOI ÎN TERMEN DE:

45 DE ZILE (PUG)
15 – 25 DE ZILE (PUZ)
15 ZILE (PUD)

OBSERVAȚIILE PUBLICULUI SUNT PUBLICATE, ÎN SINTEZĂ, ÎN TERMEN DE 15 ZILE ȘI DEVIN ANEXĂ A DOCUMENTAȚIEI ATRIBUIRII SERVICIILOR PUG.

ÎN CAZUL PUZ/PUD, INIȚIAT DE PERSOANE FIZICE SAU JURIDICE PRIVATE, SUNT PUBLICATE PE WEB- SITE-UL ADMINISTRAȚIEI PUBLICE ȘI SUNT TRANSMISE INIȚIATORULUI, CARE ÎN TERMEN DE 10 ZILE MODIFICĂ PROPUNEREA SAU MOTIVEAZĂ REFUZUL DE A FACE MODIFICĂRI.

DOCUMENTARE ȘI STUDII DE FUNDAMENTARE

 

Ce presupune?

• STUDII;
• ANALIZE PE DIVERSE TEME (MEDIU, INFRASTRUCTURĂ, TRANSPORT);
• PROGNOZE – CUM SE VA DEZVOLTA ORAȘUL;
• CERCETĂRI SOCIOLOGICE;
• ANCHETE PRIVIND PERCEPȚIA LOCUITORILOR: IERARHIZARE A PROBLEMELOR; • DEFINIRE A PRIORITĂȚILOR.

ELABORARE PROPUNERI

 

Ce presupune?

• PROPUNERI ÎN PLAN.
• REFERATE DE SPECIALITATE.
• RAPORT TRIMIS CONSILIULUI LOCAL SAU CONSILIULUI GENERAL, SPRE ÎNSUȘIRE / RESPINGERE

AVIZARE

 

Ce presupune?

AVIZAREA ESTE PROCESUL PRIN CARE AUTORITATEA PUBLICĂ LOCALĂ SE ASIGURĂ CĂ UN PLAN SAU UN PROIECT RESPECTĂ CONSTRÂNGERI DERIVATE DIN DOMENIUL DE ACTIVITATE AL ALTOR INSTITUȚII PUBLICE ȘI ADMINISTRATORI DE ECHIPAMENTE PUBLICE (REGIILE AUTONOME PENTRU REȚELELE EDILITARE).

AVIZELE NECESARE UNEI DOCUMENTAȚII DE URBANISM SUNT CERUTE DE BENEFICIARUL ACELEI DOCUMENTAȚII (ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ LOCALĂ) AL CĂREI CONSILIU LOCAL VA VOTA PENTRU SAU ÎMPOTRIVA ACELEI DOCUMENTAȚII.

AVIZELE SUNT OBLIGATORII CÂND SUNT PREVĂZUTE ÎN LEGISLAȚIE ÎN MOD EXPLICIT, DAR POT FI ȘI CONSULTATIVE ATUNCI CÂND SUNT PREVĂZUTE DE LEGE ȘI TREBUIE OBȚINUTE, DAR CONȚINUTUL LOR NU TREBUIE URMAT ÎNTOCMAI. EXISTĂ ȘI AVIZE FACULTATIVE, PRIN CARE AUTORITATEA PUBLICĂ LOCALĂ POATE SOLICITA OPINII UNOR ORGANE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE DACĂ CONSIDERĂ NECESAR.

APROBARE

 

Ce presupune?

FIIND DE INTERES PUBLIC, ORICE DOCUMENTAȚIE DE URBANISM ȘI DE AMENAJAREA TERITORIULUI TREBUIE SĂ TREACĂ PRIN PROCEDURĂ DE VOT ÎN CONSILIUL LOCAL.
REPREZENTANȚII ALEȘI AI CETĂȚENILOR POT DECIDE SĂ APROBE SAU SĂ RESPINGĂ O DOCUMENTAȚIE. EI TREBUIE SĂ PRIMEASCĂ UN RAPORT AL MODULUI ÎN CARE S-AU DERULAT PROCESELE DE INFORMARE ȘI CONSULTARE LA FIECARE ETAPĂ DE ELABORARE A DOCUMENTAȚIEI DE URBANISM.
DECIZIA LOR POATE FI INFLUENȚATĂ DE LUĂRI DE POZIȚIE PE PROIECTUL DE HOTĂRARE DE CONSILIU CARE TREBUIE SĂ FIE PUS LA DISPOZIȚIA PUBLICULUI TIMP DE 30 DE ZILE, CONFORM LEGISLAȚIEI ÎN VIGOARE.