Colectare de date si analiză de nevoi

 

Cunoașterea realităților orașului în fiecare zonă a acestuia nu se poate face fără a aduna în permanență informații și fără a le analiza sistematic.

Planificare

 

Prin elaborarea unor documente care descriu politici publice / planuri de afaceri și programe de acțiune, este planificată alocarea resurselor pentru a da un răspuns adecvat nevoilor identificate.

Inițiere proiecte

 

Chiar dacă un proiect este inclus in planul de acțiune, nu este așa de simplu de trecut la pasul următor.

Elaborare proiecte

 

Urbaniști, arhitecți, ingineri, geografi dar și juriști, economiști, sociologi, antropologi etc. fac propuneri detaliate de transformare a orașului și le exprimă prin documentații tehnice…

Avizare

 

Orice transformare trebuie validată prin filtre de verificare: profesioniști care analizează și își dau acordul că acea inter- venție nu va genera probleme. Exemple de avize: sănătatea populației, mediu, protecția patrimoniului, pompieri,…

Aprobare / Autorizare

 

Fiind de interes public, transformările orașului (atât prin proiecte publice cât și prin proiecte exclusiv pri- vate) sunt validate prin votul ori semnătura celor care reprezintă comunitatea.

Implementare

 

Realizarea efectivă a proiectului – amenajarea unui spațiu – clădire, teren, zonă din oraș – presupune existen ța unor oameni pricepuți, care respectă documentația tehnică, costurile stabilite, dar și ter- menele de execuție.

Utilizare

 

Folosirea în timp a unui spațiu –clădire, teren, zonă din oraș – presupune siguranță în exploatare, dar și întreținere, cheltuieli curente, etc

Actorii urbani și resursele lor

La fiecare etapă, sunt interacțiuni între cei care analizează, propun, finanțează, utilizează.