Descrierea metodei

 • similară planificării comunitare, dar rezultatul căutat se referă la o viziune mai largă referitoare la serviciile comunităţii și mai puţin asupra modurilor specifice de a realiza viziunea;

  proces deliberativ unde ideile sunt șlefuite gradual, printr-un proces repetitiv până când rezultă o idee clară;

  rezultatul este mai degrabă o imagine de ansamblu a posibilităţilor, nu un plan definitiv.


Puncte tari

 • pune accentul pe construirea consensului, colaborării și cooperării;

  rezultatul final este o direcţie a comunităţii, dar pune accentul pe ajungerea la o înţelegere comună a problemelor și găsirea unei viziuni împărtășite de toţi pentru a le rezolva;

  favorizează conexiuni/ parteneriate între diferite organizaţii; are rol educativ.


Puncte slabe

 • stabilește/crește așteptările cetăţenilor, așteptări pe care ulterior autoritatea locală poate fi incapabilă să le satisfacă.