Descrierea metodei

  • poate fi alcătuit dintr-o varietate de organizaţii (ex: de la cele guvernamentale la cele non-guvernamentale);

    destinat să reprezinte un public mai larg.


Puncte tari

  • în cazul în care comitetul este echilibrat, deliberările pot avea succes;
    punctul de vedere al participanţilor trebuie să influenţeze procesul de luare a deciziilor;

    conţine și o componenta de informare, crește încrederea în administraţia publică și reduce evntuale conflicte.


Puncte slabe

  • nu este un grup reprezentativ de persoane.