Descrierea metodei

 • un grup de cetăţeni proveniţi din medii diferite se întâlnesc și discută probleme de natură știinţifică sau tehnică;

  sunt formate din două etape:
  1) întâlniri ale cetăţenilor cu experţi, discuţii și lucrări orientate spre consens (implică un grup mic de persoane);
  2) conferinţa în cadrul căreia principalele observaţii și concluzii sunt prezentate mass-media și publicului larg


Puncte tari

 • procesul de comunicare a informaţiilor despre planificarea urbană oferă o importantă componentă educaţională;

  metodă utilă de obţinere a opiniilor informate de la persoanele ce nu activează în domeniu/ non-experţi


Puncte slabe

 • metodele de recrutare pentru etapa 1 pot să nu asigure participarea reprezentativă; presupune un proces elaborat ce necesită resurse semnificative;
  pot fi necesare mai multe conferinţe pentru a se asigura că toate opiniile sunt explorate.