Descrierea metodei

 • presupun o singură discuţie asupra unui aspect precis definit;

  implică 6-12 persoane selectate să îndeplinească criterii specifice în vederea reprezentării unui segment particular al societăţii;

  o singură întâlnire informală ce încurajează discuţiile deschise între participanţi


Puncte tari

 • focus grupurile de succes pot duce la consens și la sentimentul de valorizare în rândul participanţilor; reprezintă o bună oportunitate de a învăţa despre nevoile unui grup particular;
  rămâne în mare parte informal, participanţii discutând într-o atmosferă relaxată;
  o bună modalitate de a măsura opiniile publicului.


Puncte slabe

 • eventuala lipsă de informare prealabilă a participanţilor duce la discuţii superficiale; potenţial de descoperire și consolidare a clivajelor sociale;
  criteriile de selecţie pot crea prejudecăţi în procesul de formulare a opiniilor; numărul limitat de participanţi nu conferă reprezentativitate opiniilor;

  ideile exprimate pot fi influenţate/ formate de interacţiunea/ schimbul cu ceilalţi (în special cu cei care sunt dominanţi);

  consumatoare de reurse.


Recomandări

 • poate reprezenta un instrument de încurajare a discuţiilor și a deliberării, dar trebuie folosit cu precauţie din cauza problemelor asociate cu acestea.