Descrierea metodei

 • similare cu juriul cetăţenesc în formă și funcţie;

  organizate de către autorităţile locale în vederea facilitării procesului decizional;

  discuţii/deliberări au loc în grupuri de 25 de participanţi;

  rezultatele sunt articulate într-un raport ce este prezentat autorităţilor, mass-media și oricăror altor grupuri interesate;

  autoritatea locală trebuie să-și dea acordul prealabil în ceea ce privește luarea în considerare a deciziilor.


Puncte tari

 • dimensiunile reduse ale grupurilor de planificare și natura non-intimidantă a acestora permite dezvoltarea ideilor inovatoare și participarea activă;

  participanţii sunt cetăţeni ce nu reprezintă grupurile de interes;
  fiecare cetăţean are șansa de a fi selectat să ia parte la acest proces;
  factorii de decizie sunt mai responsabili pentru că trebuie să-și argumenteze poziţiile; deciziile rezultate sunt adesea implementate;
  pot reînnoi încrederea cetăţenilor în democraţie.


Puncte slabe

 • problemele vizate sunt definite de autorităţile locale;
  utile doar pentru aspectele de planificare urbană ce necesită o decizie unică; decizii ce nu sunt întotdeauna fezabile;
  procesul de diseminare a informaţiilor este uneori greu de controlat.


Recomandări

 • pot fi utilizate când alte metode eșuează în armonizarea unor interese divergente;

  cel mai eficient de organizat în situaţiile care necesită un răspuns rapid de rezolvare a unei probleme pentru care ar exista mai multe soluţii;

  nu este o metodă potrivită pentru solicitarea acordului (aspecte la care se răspunde cu „da” sau „nu”).