urboteca_metode_cartare_harti-mentale-29

Hărți mentale

Este o metodă de cercetare prin care în urma suprapunerii mai multor astfel de reprezentări schematice realizate de utlizatori, cercetătorii pot obține informații despre elementele semnificative ale unui teritoriu, așa cum sunt ele percepute de anumite grupuri (vezi și: Photo Safari, Cultural Probes, Photo Elicitation). Acestea reprezintă percepția indivizilor asupra spațiului, așa cum este ea influențată de preconcepții, valori și emoții. Relevanța ei provine din experienta utilizării spațiului supus atenției cercetătorului. În cadrul unei astfel de reprezentări, distanțele fizice sunt adesea denaturate, fiind estimate subiectiv, în funcție de importanța fiecărei destinații pentru persoana intervievată.

PAS CU PAS…

  1. Definește caracteristicile publicului țintă vizat de studiu. Audiența poate fi una generală sau specifică (ex: persoanele vârstnice, persoanele care frecventează un anumit spațiu etc.);
  2. Abordează persoanele, explică-le scopul exercițiului și categoriile de elemente pe care aceștia trebuie să le noteze pe harta desenată de ei (zone, noduri, trasee de zi cu zi, elemente care delimitează spațiul, puncte de interes și elemente definitorii pentru spațiu – clădiri importante etc);
  3. Grupează mai multe astfel de hărți și compară-le. Similaritățile dintre hărți trebuie de asemenea comparate cu caracteristicile fiecăruia dintre participanți.

CÂND?

Atunci când dorești să afli mai multe informații despre percepția pe care o au locuitorii asupra unui cartier sau zone.

DE CE?

Pentru a înțelege cum percep și utilizează locuitorii o zonă a orașului.

NOTĂ

Este important ca la începutul fiecărui astfel de interviu să pui și câteva întrebări despre persoana chestionată pentru a realiza un profil general ce va servi comparării rezultatelor mai multor astfel de exerciții.

OUTPUT

Agregarea tuturor hărților individuale grupate sau nu pe categorii de persoane intervievate pentru a obține o imagine de ansamblu asupra elementelor definitorii ale spațiului analizat.

PAȘII URMĂTORI

Corelarea datelor subiective cu alte surse de informație.

REFERINȚE

Lynch, K. (1960). The image of the city (Vol. 11). MIT press.

UNELTE

Hârtie, unelte de scris și desen