Descrierea metodei

  • un grup de 12-20 cetăţeni selectaţi aleatoriu se întâlnesc cu regularitate (de ex. de patru ori pe an) pentru a analiza și discuta probleme de dezvoltare urbană și pentru a lua decizii;

    folosite pentru a ghida decizia de planificare urbană;

    actionează ca și „comitet de sondaj” pentru autoritatea ce reglementează.


Puncte tari

  • componenţa membrilor grupului este parţial înlocuită la fiecare întâlnire (de ex: 4 membri) în vederea creșterii numărului de participanţi;

    mai multe mese rotunde pot fi create și conduse pentru a crește numărul participanţilor;

    cetăţenii beneficiază de discuţii în interiorul grupurilor și pot transmite opinii din discuţiile cu familia sau prietenii din afara grupurilor.