Descrierea metodei

 • cea mai simplă formă de consultare;

  poate implica trimiterea de analize (studiile de fundamentare), rapoarte asupra unor anumite aspecte vizate prin planurlile de urbanism, descrierea propunerilor alternative, explicarea pe înţelesul tuturor a regulamentului de urbanism propus etc;

  poate implica și alte metode.


Puncte tari

 • larg și reprezentativ în teorie;
  transparenţa este garantată prin procesul de notificare.


Puncte slabe

 • riscul ca grupurile cel mai bine organizate și cu un acces mai ușor la informaţii să domine consultarea;

  în ciuda potenţialului larg de participare, interacţiunea dintre publicul interesat și autorităţi este limitată, fără o posibilitate reală de dialog sau negociere;

  transparenţa este ameninţată atunci când solicitarea comentariilor se adresează unor grupuri specifice;


Recomandări

 • este absolut necesar ca administraţia publică locală să ofere informaţii ulterior procesului, cu privire la modul în care a fost organizat procesul și modul în care au fost analizate și luate în considerare opiniile exprimate.