Descrierea metodei

 • consistă în consultarea periodică a unor eșantioane reprezentative statistic, formate din locuitori din zona vizată de planul de urbanism;


Puncte tari

 • o modalitate ieftină și eficientă de a identifica nevoile și preferinţele cetăţenilor;

  informaţiile din interiorul panelului pot fi analizate în scopuri multiple și dezagregate pe multiple niveluri (ex: etnicitate, gen, socio-economic, cartiere);

  oferă posibilitatea de a colecta informaţii despre tendinţe în vederea monitorizării impactului politicilor de dezvoltare urbană de-a lungul timpului.


Puncte slabe

 • procesul laborios de selectare a participanţilor la proces;
  posibilă sub-reprezentare a grupurilor greu de atins ce refuză participarea;
  membrii grupurilor pot deveni, de-a lungul timpului, predispuși să simpatizeze cu factorii de decizie.


Recomandări

 • din cauza resurselor necesare pentru pregătire și implementare, panel-ul este eficient de folosit în elaborarea politicilor urbane pentru comunităţi largi;

  este un instrument util atunci cînd opinia comunităţii și direcţiile politicilor de dezvoltare incă nu au fost stabilite, iar mobilizarea nu a avut incă loc.