Procesul prin care o chestiune este supusă votului popular. El poate fi iniţiată de guvern sau de autorităţile locale iar rezultatele pot fi considerate obligatorii sau nu (este strict consultativ).

Puncte tari

  • incită la discuţii și interes;
  • un mod de a afla opiniile publice;modalitate de a-i face pe cetăţeni direct implicaţi in procesul decizional;
  • toţi alegătorii au o influenţă egală;are potenţialul de a implica toţi membrii populaţiei locale și naţionale;
  • este dificil pentru autoritatea iniţiatoare să ignore rezultatele unui referendum.

Puncte slabe

  • rezultatele pot să nu fie reprezentative daca prezenţa la vot este scăzută; formularea întrebării poate ridica neclarităţi sau poate induce manipulare;
  • potenţial de dezechilibru în cazul în cei care preferă unul din rezultate are resurse mai mari decât „oponenţii”și utilizează campanii de căștigare a adepţilor;
  • proces foarte costisitor.

Recomandări

  • nu ar trebui să înlocuiască democraţia reprezentativă;
  • răspunsul la intrebări ar trebui să fie dat cu „da” sau „nu”;problema ar trebui să fie de sine stătătoare (ex: sa nu fie interconectată cu alta, astfel încât să fie imposibil de răspuns);
  • necesitatea de a informa în detaliu în prealabil cetăţenii asupra problemei și asupra efectelor-impactului fiecărui răspuns posibil.