Descrierea metodei

 • solicită informaţii de la eșantionul reprezentativ de cetăţeni;
  sunt adresate aceleași intrebări pentru fiecare individ chestionat; există o varietate de tipuri de sondaj: prin poștă, interviuri, la telefon.


Puncte tari

 • poate ajunge la un număr mare de persoane;

  dacă sunt păstrate aceleași întrebări, pot fi utilizate pentru studii longitudinale (monitorizarea schimbărilor în timp).


Puncte slabe

 • întrebările trebuie să fie oarecum simple și la subiect, dar informaţiile adunate pot fi simpliste și superficiale;

  rezultatele sondajelor pot adesea să nu fie comparabile; eficacitatea sondajelor este afectată de ratele de răspuns.


Recomandări

 • deoarece este un proces ce necesită mult timp, nu este o metodă bună în cazul în care sunt cerute rezultate rapide;

  pot fi utilizate în etapa de început a studiului (utilă în detectarea problemelor care trebuie să fie abordate în planul de urbansim, chiar în etapa elaborării temei).