Descrierea metodei

 • se bazează pe sondajele de opinie, încorporând elemente deliberative;
  implică un număr mai mare decât juriile cetăţenești și pot implica mai puţin timp; identifică opiniile publicului asupra unor aspecte tratate prin planul de urbanism.


Puncte tari

 • oferă perspective asupra opiniei publice și a modului în care oamenii iau decizii; caută opinii informate, nu forţează oamenii să ajungă la un consens;
  un eșantion mare, aleatoriu.


Puncte slabe

 • necesită un timp îndelungat de pregătire și informare prealabilă;
  deși dimensiunea eșantionului este mare, asigurarea reprezentativităţii este dificilă (dacă nu este structurată de către un sociolog).


Recomandări

 • oferă perspective asupra opiniei publice și informaţii utile procesului decizional;
  stimulentele (ex: onorarii, transport) pot fi luate în considerare pentru disponibilitatea implicării; completează democraţia reprezentativă;
  nu sunt adecvate deciziilor pe timp de criză;
  cel mai bine de folosit în aspectele cu diverse opţiuni și despre care publicul nu are cunoștinţă.