urboteca_metode_cartare_chestionar

Chestionar

Metodă de cercetare primară de generarea de date  prin colectarea unor răspunsuri la un instrument standardizat. De obicei este dezvoltat pentru a genera date statistice/cantitative, însă poate combina date cantitative cu elemente de analiză calitativă.

PAS CU PAS…

  1. Formulează întrebările astfel încât răspunsurile colectate să poată răspunde întrebării generale de cercetare. Structurează aceste întrebări pentru a obține un chestionar lizibil și fluent. Este important ca în această etapă să definești și indicatorii generali ale analizei;
  2. În funcție de scopul și audiența selectată, alege între a realiza un chestionar online sau unul care poate fi completat fizic. În ambele cazuri este important să testezi chestionarul pe câteva persoane înainte de a-l distribui. În funcție de feedback-ul obținut, reformulează sau adaugă întrebările necesare;
  3. Distribuie chestionarul către grupul țintă selectat și colectează răspunsurile. Este important să ai un eșantion reprezentativ demografic, în funcție de problema studiată. După ce chestionarul a fost distribuit nu mai poți aduce modificări;
  4. Colectează și compactează răspunsurile. Dacă ai ales varianta online, atunci o parte dintre aceste date vor fi structurate automat;
  5. Analizează rezultatele chestionarului.

CÂND?

Atunci când ai nevoie de o validare cantitativă a informației.

DE CE?

Pentru a obține un răspuns agregat la o serie de întrebări.

NOTĂ

Este important să verifici dacă exprimarea folosită în chestionar este ușor de înțeles de către participanți.

OUTPUT

Un set de informații statistice referitoare la subiectul cercetării.

PAȘII URMĂTORI

Folosește informațiile descoperite prin intermediul chestionarului pentru a documenta un subiect.

REFERINȚE

BABBIE, Earl; BABBIE, Earl. Survey research methods. 1990.

ALRECK, Pamela L.; SETTLE, Robert B. The survey research handbook. McGraw-Hill, 1994.

UNELTE

Typeform

Google Forms

Survey Monkey