Pentru o dezvoltare echilibrată, fiecare categorie ar trebui să exerseze comunicarea cu toate celelalte trei categorii, pentru a se atrage unii pe alții în zona în care interesele pot fi convergente.

Fiecare dintre actori ar trebui să dețină MOTIVAȚIE ȘI CAPACITATE DE A DIALOGA. Condițiile necesare acestui proces sunt:

Acces la informație relevantă

Posibilitate de interpretare a informației din perspectiva propriilor interese

Înțelegerea rolului propriu și a rolurilor celorlalte categorii de actori

urboteca_servicii_guvernare

Serviciile noastre vă ajută să organizaţi un context imparţial de dialog constructiv şi eficient, în care funcționari publici, aleși locali și reprezentanți ai comunității locale identifică interese comune şi contribuie împreună la dezvoltarea echilibrată a localităţii.

Prin aceste servcii, reuşim să răspundem diverselor provocări cu care vă confruntaţi, cum ar fi:

reacţii tardive, sau de apatie, sau preponderent de împotrivire a cetăţenilor în procesele de planificare şi proiectare, dificultăţi în a înţelege şi dezbate aspecte relevante ale planurilor;

mediul de afaceri insuficient informat şi implicat cu privire la planurile şi proiectele administraţiei publice locale;

elaboratorii de planuri de urbanism se rezumă la strictul necesar pentru procesul de informare şi se feresc de consultările publice;

personalul executiv din diverse departamente colaborează cu dificultate în demersul de comunicare despre viitorul localităţii;

aleşii locali sunt deseori în situaţia de a decide formal asupra planurilor de urbanism, fiind insuficient informaţi cu privire la oportunitatea şi impactul acestora;

planurile de urbanism nu surprind suficient evoluţiile nevoilor comunităţii, fiind percepute mai degrabă ca reguli impuse discreţionar.

OFERTA URBOTECA
Pachet “Comunicare eficientă – planificare reală”

 

Conținutul celor 2 zile de lucru:

Prezentări, interacţiuni şi aplicații practice în care aleși locali, funcționari publici, și reprezentanți activi ai comunității lucrează împreună:

  • abordare teoretică și practică a utilității informării și consultării populației în planificare și proiectare urbană
  • cadru legislativ specific explicat
  • aplicație practică pe un studiu de caz – proiect sau plan de urbanism inițiat de autoritatea publică locală, aflat la o fază cât mai de început – pentru elaborarea unei strategii de comunicare cu activități concrete și cu resursele necesare.

Pachetul include: retribuții pentru servicii de training și consultanță / transport și cazare pentru traineri / materiale suport de lucru / protocol participanți

Pachetul nu include: logistica spațiului de derulare a atelierelor

 

Valoarea pachetului: 10000 lei

Formular înscriere

Participă și tu în competiția noastră și orașul tău poate beneficia de o comunicare mai eficientă despre dezvoltarea sa viitoare alături de noi!

Regulament

 

Graficul de activități al proiectului PIPE:LINE prevede un concurs cu un singur câștigător. 

Administrația publică locală câștigătoare va beneficia  gratuit de un program de training de 2 zile și de asistență pentru alcătuirea unei strategii de comunicare adaptată contextului local și procesului de elaborare  pentru un plan de urbanism, o strategie cu impact spațial, un proiect urban,  etc. 

Jurizarea se va face de către 2 membri ai echipei de proiect PIPE:LINE și 3 invitați cu experiență în administrația publică și în planificare urbană care sunt numiți de organizațiile care susțin concursul: Ministerul pentru consultare publică și dialog civic, APUR – Asociația Profesională a Urbaniștilor din România, RUR – Registrul Urbaniștilor din România.

Este recomandat ca Formularul de concurs  să fie completat de persoana responsabilă cu informarea și consultarea publicului pentru documentații de urbanism –  desemnată conform Ordinul 2701/2010.

MOTIVAȚIA:

gradul de interes pentru o comunicare în urbanism adaptată contextului local  – existența unor aspecte particulare pentru localitatea respectivă în regulamentul local aferent ordinului 2701, experiențe pozitive, experiențe negative  din ultimii 5 ani

RELEVANȚA:

să fie relevantă pentru comunitatea locală și să fie într-o etapă cât mai de început inițiativa de planificare sau proiectare urbană pe care se va face aplicația concretă de planificare a activităților de comunicare și evaluarea resurselor necesare de timp, personal, logistică)

CAPACITATEA:

profilul, numărul și varietatea departamentelor în care lucrează cei care vor participa la training, este încurajată participarea aleșilor locali (6 reprezentanți ai autorității publice locale),

DESCHIDEREA:

Existența unei bune cunoașteri a reprezentanților activi ai comunității locale –sugestii de profile de participanți care ar avea relevanță pentru planul sau proiectul pe care se va lucra ca studiu de caz pentru strategia de comunicare (reprezentanți ai unor asociații, ai unor instituții, membri în grupuri consultative deja constituite, reprezentanți ai mediului de afaceri, etc.)

*Se notează de la 1 la 5 fiecare din criterii, iar nota finală acordată de fiecare membru al juriului se calculează ca medie aritmetică a notelor pe cele 3 criterii. 

Nota finală se face ca medie aritmetică din notele acordate de fiecare membru al juriului.

CONCURS SUSȚINUT DE